O MUŠKARCIMA
(Platon)

Biblioteka "ZA UNUTRAŠNJI DŽEP"

Knjiga O MUŠKARCIMA nema nameru da razjasni, već da prikaže Platonove tekstove koji se dotiču muško-muškog ljubavnog odnosa, pederastije, pri čemu su kao izvornici korišćeni GOZBA i FEDAR, dva spisa iz treće, pretposlednje faze Platonovog filozofskog razvitka.

U GOZBI je prisutno traganje za »saznajnim elementima ljubavi«, ali i za »erotskim elementima u saznanju«.

U FEDRU se tematika, takođe, tiče erotike, tj. lepote kao suštastva za kojim teži svaka istinska ljubav.

Platon ne smatra pederastiju »najboljim« ili »superiornim« oblikom ljubavi, već je jednostavno uzima kao startni modalitet za svoja izučavanja erotskog principa. A to je samo početak.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright © 2000 IP ŽARKO ALBULJ