ŽIVOTNE KRIZE - prevencija i prevazilaženje
(Prof. dr Jelena Vlajković)

Biblioteka "RUŽIČASTI PLAMEN"

U nekim prikazima ova knjiga je nazvana kultnom. Ogromno interesovanje stručne javnosti i tzv. "obrazovanih laika" navelo je autorku i izdavača da pripreme treće, izmenjeno, dopunjeno i prerađeno izdanje.

Ljudski život nezamisliv je bez kriza. Krize nam pomažu da rastemo, da se razvijamo i menjamo. Ove krize nazivamo razvojnim krizama.

Pored razvojnih, čovek tokom života doživljava brojne akcidentne krize. Ove krize nas, najčešće, iznenada i neočekivano suočavaju sa neizvesnošću i prolaznošću života. One nas ranjavaju, ali mogu i da nas osnaže.

Životne krize su istovremeno i opasnost i mogućnost. One su i rizik i šansa.

Da li je moguće smanjivati rizik, a pojačavati šansu? Kako to činiti? Kako ljude naučiti da krizu koriste za svoj dalji razvoj?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright © 2000 IP ŽARKO ALBULJ