SLUŠAM TE, RAZUMEM TE, PRIHVATAM TE ... - nedirektivna psihoterapija Karla Rodžersa
(Kondić, Vlajković, Štajner)

Biblioteka "RUŽIČASTI PLAMEN"

Karl Rodžers je više od 50 godina u neposrednom dodiru sa ljudima koji su imali neznatne probleme, kao i sa onima koji su bili očajni i beznadežni, izgrađivao »odnos koji pomaže«, koji postaje temelj njegove psihoterapeutske prakse.

Rodžers zagovara humanističko viđenje čoveka po kome je čovek biće svrhe, predodređen da bude slobodan i aktuelizuje svoje potencijale.

Tri vrsne autorke približile su u ovoj knjizi psihoterapijski metod – nedirektivnu klijentom usmerenu psihoterapiju i obogatile na taj način našu oskudnu psihološku literaturu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright © 2000 IP ŽARKO ALBULJ