OD ŽRTVE DO PREŽIVELOG – psihološka pomoć u nesrećama
(Prof. dr Jelena Vlajković)

Biblioteka "RUŽIČASTI PLAMEN"

Ovo je knjiga o nesrećama, katastrofama. Za neke od ovih nesreća kriva je priroda, a neke od njih izaziva sam čovek. Ali, i u jednom i u drugom slučaju pomoć, onu materijalnu, medicinsku kao i psihološku može da pruži samo čovek. U ovoj knjizi biće reči o psihološkoj pomoći u nesrećama. Sam naslov knjige OD ŽRTVE DO PREŽIVELOG govori da je namera autorke ne samo da ukaže kako se može živeti sa psihološkim posledicama nesreća, već kako je moguće preživeti sa osećanjem da nas je teško, bolno i često tragično životno iskustvo oplemenilo, učinilo mudrijim i boljim.

Iz Sadržaja:
UVOD; O NESREĆAMA; PSIHOLOŠKI KONCEPTI POVEZANI SA NESREĆAMA: TRAUMA, STRES, KRIZA; TRAUMA, STRES, KRIZA – ISTO, SLIČNO ILI SASVIM RAZLIČITO? PSIHOLOŠKI ODGOVORI NA NESREĆU: Faza spasavanja, Faza inventarisanja, Faza rekonstrukcije; PSIHOLOŠKI ODGOVORI SPASILACA I POMAGAČA: Sindrom izgaranja, Kontratransferne reakcije, Posredna/sekundarna traumatizacija spasilaca i pomagača; GRUPE POSEBNO OSETLJIVE NA NESREĆU: Deca i mladi/adolescenti, Stari; DVE NESREĆE U SRBIJI: Izbeglištvo, Bombardovanje Srbije; PSIHOLOŠKA POMOĆ U NESREĆAMA; NEPROFESIONALCI I PSIHOLOŠKA POMOĆ U NESREĆAMA; PROFESIONALCI I PSIHOLOŠKA POMOĆ U NESREĆAMA: Psihološke krizne intervencije; OD ŽRTVE DO PREŽIVELOG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright © 2000 IP ŽARKO ALBULJ