ADOLESCENCIJA - drama jedne mladosti u Srbiji 1990-2000.
(V. Ćurčić)

Biblioteka "PSIHOLOGIJA"

Monografija ADOLESCENCIJA - drama jedne mladosti u Srbiji 1990-2000. je skup radova prezentovanih na seminaru s temom "Drama jedne mladosti - u Srbiji 1990-2000" koji je, u organizaciji Odseka za adolescentnu psihijatriju KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje", održan u Beogradu 2001. godine.

Seminar je okupio stručnjake različitih profila (psihijatre, psihologe, sociologe, politikologe, socijalne radnike) koji su živeli i profesionalno radili sa adolescentima u prethodnoj deceniji (1990-2000) pokušavajući da im pomognu da se na najmanje bolan način nose sa svim teškoćama unutrašnje i spoljašnje realnosti u kojima su živeli.

Jedan deo radova se odnosi na rasvetljavanje faktora koji su ometali ili komplikovali normalne razvojne procese, drugi deo na razmatranje psihodinamike poremećaja i psihopatologije, a treći na dileme i teškoće u psihoterapijskoj i drugim vidovima pomoći mladim ljudima. Po prvi put se predstavljaju oblici vaninstitucionalne pomoći, kao novog vida pomoći mladima koji će, nadamo se, zauzeti značajno mesto u sveukupnom radu sa mladima.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright © 2000 IP ŽARKO ALBULJ