ČEKAJUĆI SPASOVDAN
(Aleksandar Crkvenjakov)

Biblioteka "POSEBNA IZDANJA"

Iako je osnovna tema knjige-zbirke od 84 priče ČEKAJUĆI SPASOVDAN autora Aleksandra Crkvenjakova nedostatak napora da se određene gluposti u životu grada, građana i države konačno reše, od čitaoca se baš i očekuje napor - da se priseti događaja iz vremena u kome su priče nastajale, a to su devedesete dvadesetog veka. Doduše, u ovoj knjizi se puno priča o dalekoj prošlosti, ali povode za te priče tek što smo preživeli. Praktično, pred čitaocem su paralelne, dvokolosečne, hronike: "malo pre" i "malo više pre"... Sve u iščekivanju "malo sutra"...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright © 2000 IP ŽARKO ALBULJ