NOVE FILIPIKE
(Ljubiša Manojlović)

Biblioteka "POSEBNA IZDANJA"

NOVE FILIPIKE, pripovetke o carevima po imenu Filip, pisane su (i objavljivane) još pre četrdesetak godina kada su Filipi bili na vlasti. Novinar, književnik, a pre svega satiričar, Ljubiša Manojlović, isticao je svojim perom u ovim zapisima osobine vladalaca koje su se zgodno mogle prikačiti uz zajedničko ime Filip. Tako su nastali Car Filip Koji Je Voleo Da Časti, Car Filip Koji Je Voleo Da Se Slika, Car Filip Veliki Osvajač Ženskih Srca i mnogi drugi. Za ovakvu vrstu literature bio je neophodan ne samo književni talenat, već i prilična građanska i ljudska hrabrost koju je malo ko u to vreme imao. Naravno da su carevi Filipi, sa svim instrumentima vlasti, bili jači od jednog usamljenog pisca i svetili su mu se onoliko koliko su hteli i mogli. Ipak, kao što to obično biva, pobedio je pisac jer je njegovo delo nadživelo careve po imenu Filip. U ovoj knjizi pripovetke o Filipima se prvi put pojavljuju na jednom mestu i to, po svoj prilici, u pravom trenutku, jer se carevi Filipi, posle kraćeg sna, ponovo bude.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright © 2000 IP ŽARKO ALBULJ